วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี

Image 1
ประวัติ วัดเทวสังฆาราม หรือ วัดเหนือ

วัดเทวสังฆราม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ เป็นวัด

เก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีความ

สำคัญในทางประัวัติศาสตร์ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ

อ่านต่อ

Image 2
ประวัติ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช -

สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหาเถร)

สมเด็จพระสังฆราชที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านต่อ

ขอเชิญชมพระที่ขุดพบ ในบริเวณวัด

Image 1
เหตุบังเอิญ!! ขุดพบพระกรุ

วัดเทวสังฆราม มีโครงการก่อสร้างและได้ทุบสถานที่เหตุต่อมาได้พบพระกรุมากมาย ทางวัดจึง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้มาดูเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

ชมภาพได้ที่นี่

Image 2
วัดเทวสังฆาราม ขอเชิญ เช่าบูชา พระกรุ

วัดเทวสังฆาราม ขอเชิญ พุทธศาสนิกชนร่วมเช่าบูชา พระกรุ - ท่ากระดาน สามารถขอเช่า ได้ที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างอาคารหอพระประวัติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ บริเวณที่ตั้งวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนุบรี

วัดเทวสังฆารามพระอารามหลวง ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างหอพระประวัติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริจาคได้ที่วัดเทวสังฆาราม

และคลังจังหวัดกาญจนบุรี หรือ บริจาคเข้าบัญชีที่

- ธนาคาร กรุงไทย สาขาย่อยตลาดผาสุข จังหวัด กาญจนบุรี ชื่อบัญชี วัดเทวสังฆาราม "หอพระประวัติ" หมายเลขบัญชี เลขที่ 960-0-05669-2 โทร. 034 - 511 216

 

- ธนาคาร กรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี "ทุนสร้างหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรฯ"

บัญชีเลขที่ 713-0-37194-3 หรือที่เสมียนตราจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034 - 514 243

 

ดูเอกสารภาพจำลองหอพระประวัติ

 

อลบั้มวัดเหนือ

ดูต่อทั้งหมด